CZ PL EN

Ze života hmyzu/LIFE for Insects

        

 

Název:  Conservation of Selected Natura Insect Species in Transboundary Area (CZ-SK) of Western Carpathian Mountains

Akronym: Life for Insects (Ze života hmyzu)

Program: LIFE Nature and Biodiversity

Č. projektu:  LIFE16 NAT/CZ/000731

 

Koordinátor projektu: Agentura pro ochranu přírody a krajiny České republiky

Partneři projektu:  infinity-progress z.s, VIS Bílé Karpaty,  ZO ČSOP Bílé Karpaty, ČSOP Salamandr, BROZ (SK)

Webové stránky projektu: www.zezivotahmyzu.cz

Project Web Page:  www.lifeforinsects.cz

 

Stručná anotace projektu:

Cílem projektu je zachování vybraných druhů hmyzu NATURY 2000 a zlepšení stavu jejich populace skrze obnovu jejich biotopů v přeshraničním území (ČR – SK) Západních Karpat. K tomu je nezbytné propojit metapopulaci vybraných druhů v této přeshraniční oblasti.

Jedná se o tyto druhy:  roháč obecný, jasoň dymnivkový, modrásek černoskvrnný, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, žluťásek barvoměnný a přástevník kostivalový.

Biotopy uvedených druhů: vlhké louky, pastviny, pařeziny a světlé lesy

Specifické cíle:

  • Spolupráce a propojení odborné veřejnosti
  • Osvěta, spolupráce a propojení vlastníků a jejich stakeholderů a veřejnosti.

 

Specifické cíle pro infinity-progress z.s.:

  1. Realizace česko-slovenského festivalu „Ze života hmyzu“ (2018-2021)
  2. Tvorba zásadních výstupů:
  1. Výukové  programy : cílem  je seznámit CS s určitými druhy modrásků, významem ochrany motýlích biotopů, jejich významem pro ekosystém1. Pilotní ověření proběhne pro cca 750 dětí (MŠ, ZŠ, SŠ)
  2. Terénní exkurze  a badatelská činnost v lokalitě  Lomná a blízkém okolí:  účastníci se seznámí s motýlími biotopy, zástupci z hmyzí říše ve zmapovaných lokalitách
  3. Tvorba didaktických materiálů
  4. Tvorba doplňkových expozičních prvků