CZ PL EN

GoNATURE

GoNATURE - Supporting Ways of Sustainable Living Including Inclusive and Critical Thinking/ Udržitelný způsob života s ohledem na inkluzivní a kritické myšlení

       
Koordinátor
                INCLUSIO OY (Finsko) 
Partneři 
                Infinity-progress z.s. (Česká republika) 
                 PB Academy (Rakousko)                
                Form2You (Portugalsko)     
 
Více o projektu na: https://www.projectgonature.com/ 
Česká mutace se připravuje.
 
Nezisková organizace infinity-progress z.s. prostřednictvím URSUS zážitkové centrum a IS CHKO Beskydy ve spolupráci s partnery z Rakouska, Finska a Portugalska připravuje deskovou hru v online i standartní formě pro rodiny na téma GoNature/V souladu s přírodou (volně přeloženo)Cílem hry je motivovat rodiny, děti, mladé lidi k zájmu o udržitelný způsob života. Jinými slovy, jak může každý jedinec podpořit opatření na zmírňování dopadů klimatických změn na krajinu a tím i zdraví každého jedince. 
 
Projekt GoNATURE mimo jiné propaguje znalosti udržitelného způsobu života, sleduje nízkoprahový koncept, aby lidem umožnil přístup k tématu a podpořil je v zavádění udržitelnějšího způsobu bytí do jejich každodenního života. Podstata deskové hry spočívá v tom, aby se do hry zapojovaly rodiny.
 
Rodina je nejmenším systémem evropské společnosti, výchozím bodem pro budování demokracie a společenské změny, a proto si zaslouží zvláštní podporu. Pro mnoho problémů a otázek již existují dobrá řešení, z nichž některá existovala již v době generace dnešních prarodičů, ale byla pouze pozapomenuta. Některá z nich je třeba hledat za hranicemi vlastní země. Cílem projektu je podpořit, aby se tyto znalosti vrátily zpět, a obnovit přenos znalostí napříč generacemi s využitím digitálních technologií, včetně přístupů kritického myšlení a inkluze.
 
 
  
 
The project promotes knowledge about more sustainable ways of life, follow a low-threshold approach to give people access to the topic and support them in implementing a more sustainable way of life in their everyday lives. The approach of the involved participants is to reach them through family access. 
 
The family is the smallest system in European society, the starting point for building democracy and social change and therefore deserves special support. There are already good solutions for many problems and questions, some of which already existed at the time of today's generation of grandparents, but were only forgotten. Some of them have to look beyond the borders of their own country. The aim of the project is support to that knowledge back and revitalize the transfer of knowledge across generations  using digital technologies and including inclusive and critical thinking.
 
 
   
  

Obrázky

6390685zaznam_cele_obrazovky_06.10.2022_81142.bmp.jpg 2420stazeny_soubor.png 819111406533_10200511640188878_2776418148042673955_o.jpg