CZ PL EN

Conscious Use of Natural Resources

CONATURE (Conscious Use of Natural Resources)

                                      

Program: ERASMUS+

                                      

Č. projektu: 2017-1-CZ01-KA204-035591 CONATURE

 

Koordinátor projektu:    

                                            Infinity-progress z.s. (Czech Republic)

Partneři projektu:

  Institut für interdisziplinäre Bildung (Austria)

  Tudás Alapítvány (Hungary)

  COMUNE DI SCANDIANO (Italy)

  Vsl Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras (Lithuania)

  SYNERGY EUROPEAN CONSULTING LTD (United Kingdom)

Název: CONATURE (Conscious Use of Natural Resources)

Hlavní cíl projektu: Přenos znalostí a dovedností v oblasti organického farmaření dalším generacím.

Stručná anotace projektu:

V průběhu realizace projektu budou vytvořeny inovativní nástroje s podporou digitálních technologií, které umožní účastníkům projektu nabýt odborných znalostí a kompetencí v oblasti organického farmaření. Pomocí e-learningové platformy, blogů, webinářů, nově vytvořené aplikace, aj. si budou účastníci projektu vyměňovat zkušenosti, které budou následně uplatňovat na svých zahradách, polích; pátrat po recepturách svých předků a předávat je dále svým kolegům a mnohé další. Během zahraničních krátkodobých stáží si prakticky osvojí nové poznatky, které budou po návratu prostřednictvím e-learningové platformy dále rozvíjet a upevňovat. Na workshopech v URSUS centru či ve svém domácím prostředí pak tyto postupy aplikovat, zaznamenávat a výsledky své práce předávat dále.

 

Vybraní zástupci za českou organizaci infinity-progress z.s. vycestují do Rakouska, kde bude pro ně připravený program zaměřený na racionální využívání dostupných bylinek v přírodě; v Itálii si prohloubí znalosti ze zakládáním a rozvojem přírodních zahrad, permakulturou a v Maďarsku na účastníky čeká program zaměřený na využívání prvků organického farmaření při chovu domácích zvířat.

 

Kdo se může zapojit?

Začínající či již pokročilí farmáři, zemědělci, zahradníci, lektoři dalšího vzdělávání, dobrovolníci, laická i odborné veřejnost aj, kteří mají zájem rozvíjet své odborné dovednosti, prohlubovat a rozvíjet své dosavadní zkušenosti, osvojit si nové metody, technologie a trendy.

Obrázky

3771logo_new_squared_medium.png