CZ PL EN

ERASMUS+ Objevujeme nové cesty pro rozvoj venkova

ERASMUS+  Objevujeme nové cesty pro rozvoj venkova

Název: Objevujeme nové cesty pro rozvoj venkova
Termín realizace: 1.11.2018-31.10.2020
 
Cílem projektu je zvýšit odborné kompetence účastníků projektu v oblasti přírodního a kulturního dědictví, ochrany životního prostředí včetně propojení s odborným jazykovým vzděláváním, posílit vlastenecké vazby k místu a regionu, kde příjemce dotace prostřednictvím aktivit v URSUS zážitkovém centru a IS CHKO Beskydy v Dolní Lomné realizuje a naplňuje své poslání. 
V průběhu realizace projektu účastníci vycestují na Isladn, do Velké Británie, Irska, Francie, Itálie, Norska, kde se budou seznamovat s novými technologickými postupy, příklady dobré praxe v oblasti biomimetiky, využití volně rostoucích/kultivovaných bylin v kulinářství, péči o zdraví, přírodních zahrad včetně prohlubování dovedností a poznatků v permakultuře, zahradničení, využívání bylinek a regionálních potravin v kulinářství, implementaci nových či atraktivních výukových metod v oblasti přírodního a kulturního dědictví a mnohé další.
 
Prostřednictvím účasti na aktivitách a další implementací vybraných příkladů dobré praxe bude postupně docházet:
1. k rozšíření nabídky kvalitních programů pro cílové skupiny příjemce dotace
2. k rozvoji cestovního a rekreačního ruchu MSK a dalších krajů včetně přeshraničních
3. k rozvoji osvěty v oblasti ochrany životního prostředí a ochraně přírodního a kulturního dědictví
4. k rozvoji úcty a přístupu k sezonním regionálním potravinám
5. k prohlubování a upevňování mezigeneračních vazeb
6. k rozvoji dobrovolnictví, spolupráce s novými organizacemi