CZ PL EN

Festival Ze života hmyzu

2022

2021

27.7.2021 - Ze života hmyzu

Vzdělávací program zaměřený na význam hmyzu pro krajinu, přírodu, člověka. Na vzorovém příkladu modráska černoskvrnného se účastníci seznámili s tajuplným světem tohoto zástupce ze světa motýlí říše (životní cyklus, živná rostlina, pracovní list, puzzle; dílničky na vytvoření modráska, bzučivky a obrázky na stěnu). V další části programu se účastníci seznámili s hmyzími něžnostmi, vodními plošticemi a dřevinami Beskyd. Propojení programu s projektem Ze života hmyzu, program LIFE realizovaný AOPK ČR, Salamandr, infinity-progress z.s., VIS Bílé Karpaty, BROZ, CHKO Bílé Karpaty.

  

3.8.2021 - Tajuplný svět Beskyd 

Vzdělávací program zaměřený na entomologii, ornitologii, botaniku a mammalogii. Součástí programu byla také ukázka odchytu a krouţkování ptáků, terénní exkurze za hmyzem a jeho odchyt pomocí sklepávadla a smýkadla. Program taktéţ zahrnoval zajímavosti ze světa bylin Beskyd. Propojení programu s projektem Ze ţivota hmyzu, program LIFE realizovaný AOPK ČR, Salamandr, infinity-progress z.s., VIS Bílé Karpaty, BROZ, CHKO Bílé Karpaty.

    

19.8.2021 - Tajuplný svět Beskyd

Program Krása motýlích křídel byl zaměřený na příkladu modráska černoskvrnného. Účastníci se seznámili s tajuplným světem tohoto zástupce ze světa motýlí říše (ţivotní cyklus, ţivná rostlina, pracovní list, puzzle; dílničky na vytvoření 3D plakátu, škvorovníku a obrázku na stěnu). Program s názvem Invazívní a nepůvodní druhy ţivočichů a rostlin byl zaměřený na ukázku vybraných druh rostlin a ţivočichů a jejich působení v krajině. Účastníci se interaktivně seznámili s ţivotem a významem mravenců. Pro účastníky byly připravené ukázky a experimenty. V rámci programu Ryby Beskyd, byl pro účastníky připravený velice krásný kvíz a také ukázka výroby sítí a odchytu ryb. Vzdělávací program zaměřený entomologii, ornitologii, botaniku a mammalogii. Součástí programu byla také ukázka odchytu a krouţkování ptáků, terénní exkurze za hmyzem a jeho odchyt pomocí sklepávadla a smýkadla. Program taktéţ zahrnoval zajímavosti ze světa bylin Beskyd. Propojení programu s projektem Ze ţivota hmyzu, program LIFE realizovaný AOPK ČR, Salamandr, infinity-progress z.s., VIS Bílé Karpaty, BROZ, CHKO Bílé Karpaty.

  

2020

 

4.8.2020 - Ze života hmyzu

Celodenní program byl zaměřený na batrachologii, lotické vody, hálky, byliny Beskyd a příběh modráska černoskvrnného. V rámci této akce se účastníci seznámili s ukazately čisté vody vyzkoušeli si determinaci pomocí atlasu a mohli si prohlénout vybrané zástupce pod mikroskopem. V další části pogramu shlédli účastníci typy halek a vyzkoušeli si duběnkový inkoust. Nechyběl také příběh o modrásku černoskvrnném. Účastníci se seznámili s cyklem modráska černoskvrnného, poslechli si jeho příběh a mohli si poskládat interaktivní hru na danou tématiku. Aktivita Bylinky z babiččiny zahrádky zahrnovala výrobu mastí, tinktur a svíček.

 

21.7.2020 - Hledání beskydského grálu

Tato akce, byla zaměřená na přírodu všemi smysly. Odborní lektoři měli přichystané praktické ukázky adaptace hmyzu např. pachy, zbarvení či zvuky hmyzu. Mezi další aktivity byla dendtologie a badatelská činnost. Součástí programu také byly hmatové ukázky přírodnin (délka jehličí, tvary listů, struktura kůry a další). Pro děti byly připravené dílničky, kde si vytvořily stopařský děník pomoci razítek a dolepování siluet živočichů. V rámci zvuku hmyzu si účastníci vyrobili "bzučivku" a mohli si vyzkoušet různé typy zvuku. 

 

   

 

7.7.2020 - Krása motýlích křídel

Celodenní akce Krása motýlích křídel zahrnovala interaktivní program pro veřejnost. Účastnici se dozvěděli příběh o modrásku černoskvrnném a naučili se rozeznávat jednotlivé živné rostliny pro vybrané druhy motýlů. Součástí také byl odborný výklad o významu motýlů s názornou ukázkou vybraných zástupců motýlů a rostlin. Mezi praktické ukázky byla zařazena výroba hmyzího hotelu a škvorovníku. Nechyběla také ukázka permakulturních záhonů a odborný výklad "Jak se vypořádat se suchem na zahradě". Na této akci se podíleli odborní lektoři z Přírodovědné univerzity Ostravy a také pracovníci URSUS zážitkového centra a IS CHKO Beskydy.

     

2019 - II. ročník festivalu Ze života hmyzu

II. ročník festivalu Ze života hmyzu byl realizován z finanční podpory programu LIFE (Ze života hmyzu) a Ministerstva životního prostředí. Dvoudenní festival byl zahájen v pátek 24.5. Tento den byl věnován dětem MŠ a žákům ZŠ v rámci toho to dne festival navštívilo 300 dětí z blízkého okolí. Sobotní program byl vyhrazen široké veřejnosti. Hlavním cílem festivalu bylo za účasti odborných pracovníků a lektorů seznámit veřejnost s důvody realizace daného projektu, resp. razantního úbytku hmyzu včetně příčin, které k tomuto faktu přispívají. Aktivity festivalu se u návštěvníků setkávají s velikým ohlasem.

 

 

2018 - I. pilotní ročník festivalu Ze života hmyzu

I. pilotní ročník festivalu Ze života hmyzu byl realizován z finanční podpory programu LIFE (Ze života hmyzu) a Ministerstva životního prostředí. Dvoudenní festival byl zahájen v pátek 25.5. Tento den byl věnován dětem MŠ a žákům ZŠ. Sobotní program byl vyhrazen široké veřejnosti. Hlavním cílem festivalu bylo za účasti odborných pracovníků a lektorů seznámit veřejnost s důvody realizace daného projektu, resp. razantního úbytku hmyzu včetně příčin, které k tomuto faktu přispívají. Aktivity festivalu se u návštěvníků setkávají s velikým ohlasem.

Obrázky

998dsc_8660.jpg 3197dsc_8617.jpg 5943dsc_8634.jpg