CZ PL EN

Krása motýlích křídel

Krása motýlích křídel aneb ze života modráska bahenního Phengaris nausithous a modráska černoskvrnného Phengaris arion

 

V letošním roce jsme absolvovali ozdravné pobyty pro mateřské a základní školy se zaměřením na přírodní dědictví Beskyd.

Ozdravný pobyt byl především zaměřený na tekoucí a stojaté vody Beskyd včetně typických zástupců z rostlinné a živočišné říše. Jedním dnes již vzácných biotopů jsou mokřady, které skýtají nepřeberné množství funkcí pro krajinu a tím i člověka. Jednou z těchto lokalit je i mokřad Upalone v Horní Lomné, který je domovem modráska bahenního. Na tomto mokřadu se účastníci seznámili s jeho tajuplným životem, jehož součástí je živná rostlina modráska bahenního Phengaris nausithous, krvavec toten a mravenec druhu myrmica sabuleti. V tomto období modráska ani jeho živnou rostlinu nespatříme, ale našim účastníkům jsme formou poutavého příběhu doprovázeným ilustracemi tento skvost beskydské přírody představili.


I přes velmi chladné počasí měli účastníci na mokřadu Upalone možnost pozorovat a objevovat  tajemno i dalších druhů, žluťásky řešetlákové, čmeláky zemní, mravence druhu myrmica sabuleti. Na mokřadu si mladí badatelé rovněž vyzkoušeli práci se smýkadly, která jsou nedílnou součásti entomologů při provádění monitoringu. Odborníci URSUS zážitkového centra a IS CHKO Beskydy formou motivačních aktivit seznamovali účastníky jak s významem hmyzu - opylování, skýtání produktů, součást potravní pyramidy, zachování ekologické stability pro krajinu a člověka, tak především s negativními dopady lidské činnosti, které razantně snižují početnost a diverzitu hmyzu. Při následné diskusi na téma význam a ochrana hmyzu účastníci zvyšovali své vědomosti a poznatky s tematikou spjaté např. jak kosit louky, kolikrát v roce provádět seč, jaký vliv má používání herbicidů, jaké jsou původní a nepůvodní rostliny v krajině a jiné.

 

Vzdělávací program Krása motýlích křídel včetně ilustrovaného příběhu o zástupci z čeledi modráskovitých, modrásek černoskvrnný Phengaris arion, je podpořen v rámci projektu Life for Insects, reg.č. LIFE16 NAT/CZ/000731.

 

 

Obrázky

IMG_7962