CZ PL EN

MSK - URSUS zážitkové centrum II.

MSK - URSUS zážitkové centrum II.

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, ŽPZ/06/2018

Hlavním cílem projektu „URSUS zážitkové centrum II“ je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především o přírodní a kulturní dědictví Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím.

V rámci projektu bude realizován IV. ročník festivalu Medvěd – král šelem Karpat (celodenní program)

Festivaly se u návštěvníků, resp. účastníků programů setkaly s velkým ohlasem. I. ročník festivalu navštívilo více než 500 účastníků a v následujících letech se počet návštěvníků zvyšoval.

Program IV. ročníku bude obohacen o další aktivity se zaměřením na poznávání fauny a flory Karpat zážitkovou formou, animační programy, tvořivé dílny, kreativní činnost, ukázky řemeslných prací v moderním pojetí. Součásti programu budou tematicky zaměřená stanoviště, která byla v předchozích létech pilotně ověřena, a nové pilotní aktivity.

 

Obrázky

6326msk_logo.jpg