CZ PL EN

MSK - URSUS zážitkové centrum III

URSUS zážitkové centrum III.
 

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, ŽPZ/03/2020

Hlavní cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu "URSUS zážitkové centrum III." je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu - pohoří Beskydy, které jsou nedílnou součástí Karpatského pohoří a karpatského přírodního, kulturního a historického dědictví. 
Podnítit v účastnících zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby a zajímavosti především Moravskoslezských Beskyd, zájem o přírodní a kulturní dědictví Moravskoslezských Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům patří k základní vizi projektu. 
 

Součástí projektu je realizace jednodenních zážitkových programů a zábavně-naučných programů pro děti, mládež a rodiny s dětmi.

 

Více fotografií naleznete zde:

http://ursuscentrum.cz/cz/150-galerie.html