CZ PL EN

Zelený ráj Beskyd – SFŽP

Termín realizace: 1.11.2019-30.11.2019

Hlavním cílem projektu je zajištění realizace denních ekologických výchovných programů (EVP) pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol v areálu URSUS zážitkového centra a IS CHKO Beskydy a přilehlých prostor zážitkové zahrady Zelený ráj, která je doplněna vzdělávacími prvky, naučnými tabulemi a zahradními prvky. Cílem EVP je důraz na ekologické myšlení a jednání a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. EVP programy trvají nejméně dvě vyučovací hodiny (resp. 2×45 minut) v případě základních a středních škol a nejméně 60 minut pro mateřské školy.