CZ PL EN

MSK - URSUS zážitkové centrum

 

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, ŽPZ/03/2018

 

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu „URSUS zážitkové centrum“ je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především o přírodní a kulturní dědictví Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím.

 

Účelové určení

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

                                         

III. ročník festivalu Medvěd – král šelem Karpat  (celodenní program)

 

Popis programu: 

 

III. ročník festivalu Medvěd – král šelem Karpat, jehož I. ročník byl zahájen v srpnu 2016, II. ročník v srpnu 2017 byl realizován z finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Festivaly se u návštěvníků, resp. účastníků programů setkaly s velkým ohlasem. I. ročník festivalu navštívilo více než 500 účastníků.

 

Program III. ročníku bude obohacen o další aktivity se zaměřením na poznávání fauny a flory Karpat zážitkovou formou, animační programy, tvořivé dílny, kreativní činnost, ukázky řemeslných prací v moderním pojetí. Součásti programu budou tematicky zaměřená stanoviště, která byla v předchozích létech pilotně ověřena, a nové pilotní aktivity.